Васильовата къща

Ком е най-високият връх на Берковска планина, дял от западната Стара планина, България, висок е 2015,8 метра.

С разположените източно от него по-ниски върхове Среден и Малък Ком формират рид с приблизително разположение запад-изток, заоблено тревисто било, стръмен каменист северен склон и полегат тревист южен склон. Най-внушителната гледка е на север от върха – виждат се Берковица, Берковското поле и отдалечените на 30 километра Монтана и язовир Огоста.

От връх Ком е началото на маршрута „Ком - Емине“ – българската отсечка на европейския туристически маршрут Е-3.

Внушителната гледка от върха е вдъхновила писателя Иван Вазов за написването на стихотворението „На Ком“. В негова чест в близост до котата при върха е поставена каменна плоча с барелеф на писателя и стихове от „На Ком“.

От село Гинци до върха се стига за 3 часа. Първоначално се тръгва на северозапад по чакълен път в посока хижа Малина, северно от местността Етрополе. При хижата се поема на север по коларски път и се достигат отново южните тревисти склонове на комския рид.