Реклама

Църквата "Св. Троица" - с. Комщица - художествен паметник на културата. Иконостасът и иконите са с голяма художествена стойност. Според проф. д-р Атанас Божков иконостасът е един от най-хубавите от залеза на Българското възраждане - полихромиран, с позлата и ажурна резба, с великолепна цветова хармония. Иконите са от самоковски майстори. Царският ред икони са рисувани от Никола Йованов (Образописов) през 1872-1873 г. Те са монументални и забележителни както със своя единен стил, така и с очевидното домогване на художника до новото течение, което настъпва в българското религиозно изкуство.